glavna_senka
slika1 slika2 slika3 slika4 slika5 slika6 slika7
senka

Energetska efikasnost

Pojam energetske efikasnosti se najčešće susreće u dva moguća značenja, od kojih se jedno odnosi na uređaje, a drugo na mere i ponašanja.

Energy Efficiency

Mere energetske efikasnosti se najčešće odnose na:

 • Programe upravljanja štednjom energije
  Ova vrsta mera uključuje poboljašanje efikasnosti postojeće opreme i sistema, bez izmena u bilo kom proizvodnom procesu datog postrojenja, ili u sistemu snabdevanja eneregijom.
 • Poboljšanje efikasnosti sistema za snabdevanje toplotnom i električnom energijom uvođenjem nove opreme ili demontažom stare i zamenom novom, energetski efikasnijom opremom
  Ovu vrstu mera karakterišu neophodna investiciona ulaganja kojima se u kratkom roku može značajno povećati energetska efikasnost, čime se posredno, preko ostvarenih ušteda, obezbeđuju finansijska sredstva za povraćaj investicije.

U prvu grupu mera spadaju inicijative i mere u pogledu upravljanja i smanjenje potrošnje i gubitaka energije bez promene procesa kao i korišćenje otpadne energije i to:

 • sistematsko i plansko održavanje opreme
 • eliminacija curenja pare, vode, komprimovanog vazduha i vakuuma
 • bolja izolacija toplih cevi
 • uvođenje centralizovanog upravljanja sistemima klimatizacije i grejanja
 • instalacija visoko efkasne rasvete (zamena standardnih sijalica “štedljivim”)
 • frekventno „vođenje“ velikih elektro-motornih potrošača radi poboljšanje faktora snage elektromotora
 • kompenzacija reaktivne električne energije
 • predgrevanje otpadnim fluidima i instalacija rekuperativnih razmenjivača toplote
 • povraćaj kondenzata

Druga grupa mera se odnosi na promene u proizvodnom procesu i uvođenje tehnoloških i tehničkih inovacija:

 • zamena delova ili celog proizvodnog postrojenja savremenijim
 • rekonstrukcija toplovodnih i parnih instalacija
 • instalacija savremenih visoko efikasnih kotlovskih postrojenja
 • Rekuperacije energije iz organskog otpada industrije, ugostiteljstva i komunalnog otpada ( proizvodnja i upotreba biogasa i biomase)
 • zamena indirektnog sušenja grejanim vazduhom direktnim sušenjem toplim gasovima iz procesa sagorevanja prirodnog gasa, biogasa ili biomase.
 • primena kogeneracije - spregnute proizvodnje toplotne i električne energije iz jednog izvora čime se postiže faktor iskorišćenja primarnog goriva preko 85%.
 • primena toplotnih pumpi u industriji ili za sisteme grejanja stambenih ili poslovnih zgrada i naselja.

ESCO koncept je primenljjiv u svim gore navedenim merama, bilo da se radi o merama iz programa o upravljanju štednjom energije ili o merema uvođenja nove efikasnije opreme. Dokaz za to su uspešno realizovani projekti firme ESCO doo Beograd i njenih klijenata.