glavna_senka
slika1 slika2 slika3 slika4 slika5 slika6 slika7
senka

Vodič za izgradnju energetskih postrojenja

Tržište energije iz obnovljivih izvora

Energija iz obnovljivih izvora predstavlja strateško pitanje na nivou vlada u celom svetu. U 2007. godini, Evropska Unija (EU) postavila je cilj zemljama članicamada, do 2020. godine, 20% energije u svakoj od zemalja treba da potekne izobnovljivih izvora. Srbija poseduje značajne potencijaleza izgradnju energetskih postrojenja za proizvodnju energije iz biomase, vetra, instalaciju malih hidrelektrana i geotermalnih izvora. Na ovaj način, stvoreno je potpuno novo tržište za investitore u realizaciji ovakvih projekata.

Da bi podstakla razvoj i investicije u ovom sektoru i ispunila obavezu po Ugovoru o energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope, Vlada Srbije je usvojila nekoliko propisa po direktivi od novembra 2009, uključujući:

 • Uspostavljanje sistema “podsticajnih tarifa” u kom će Vlada Srbije subvencionisati trošak obnovljive struje;
 • Definisanje zahteva za sticanje statusa “Povlašćenog proizvođača električne energije” koji koristi obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije;

Elektrane za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

Osnovna podela energetskih postrojenja koje proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora (biomasa, biogas, energija vetra, energija vodenih tokova) je na:

 • Male elektrane – snage do 10MW;
 • Velike elektrane – snage od 10MW i više.

Energetska postrojenja, za dobijanje električne energije iz biomase i biogasa, pored električne energije, kao nusproizvod dobija se i korisna toplotna energija.

U okviru ESCO koncepta, u mogućnosti smo da pružimo potpunu podršku potencijalnim investitorima u realizaciji projekata izgradnje i ekspolatacije energetskih postojenja iz obnovljivih izvora. U nastavku predstavljamo smernice za sticanje prava za izgradnju i eksploataciju ovih energetskih postrojenja.

Prava investitora za realizaciju projekta izgradnje energetskih postrojenja iz obnovljivih izvora

Za realizaciju projekata izgradnje i eksploatacije postrojenja za dobijanje energije iz obnovljivih izvora, investitor mora da stekne sledeća prava:

 1. Pravo na izgradnju;
 2. Pravo na obavljanje proizvodnje električne/toplotne energije.

Relevantni aktuelni zakoni kojima se ostvaruju ova prava su:

 1. Zakon o energetici (“Sl. Glasnik RS” br. 84/04);
 2. Zakon o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS” br. 72/09 i 81/09);
 3. Zakon o zastiti životne sredine (“Sl. glasnik RS” br. 135/04 i 36/09);
 4. Zakon o javnim preduzećima (“Sl. glasnik RS” br. 25/00, 25/02, 107/05 i 108/05);
 5. Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004);
 6. Zakon o koncesijama (“Sl. glasnik RS” br. 55/03);
 7. Zakon o vodama (“Sl. glasnik RS” br. 30/10);
 8. Zakon o komunalnim delatnostima (“Sl. glasnik RS” br. 16/97 i 42/98);

sa pripadajućim aktuelnim pozakonskim aktima.
Aktuelni zakoni se mogu preuzeti sa naše download sekcije.

Nadležne institucije u projektnim aktivnostima:

 • Ministarstvo rudarstva i energetike - MRE
 • Jedinica lokalne samouprave - JLS
 • Agencija za energetiku - AERS
 • Republički geodetski zavod - RGZ
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - MPŠV
 • Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja - MŽSPP
 • Republički hidrometeorološki zavod - RHMZ
 • Elektromreža Srbije - EMS
 • Elektroprivreda Srbije - EPS

i ostale nadležne institucije u konkretnom slučaju.

A. Hodogram za sticanje prava na izgradnju i izgradnja objekta energetskog postrojenja/elektrane

Za sticanje prava na izgradnju i izgradnja objekta potrebno je pribaviti:

B. Hodogram za sticanje prava na obavljanje proizvodnje električne/toplotne energije

Za sticanje prava na obavljanje proizvodnje električne/toplotne energije, potrebno je obezbediti: