glavna_senka
slika1 slika2 slika3 slika4 slika5 slika6 slika7
senka

Kogeneracija

Osnovu procesa kogeneracije (CHP) čini jedinstven termodinamički proces kombinovane proizvodnje toplotne i električne energije uz korišćenje samo jednog pogonskog goriva. Izgradnja kogenerativnog postrojenja predstavlja tehničko tehnološko rešenje kojim se pored obezbeđenja kvalitetnog i kontinuiranog snabdevanja energentima, zbog veće efikasnosti korišćenja primarnog goriva ostvaruju i značajne uštede u operativnim i ukupnim troškovima industrijskog postrojenja.

U konvencionalnim sistemima za proizvodnju električne energije ostvaruje se efikasnost goriva, odnosno faktor iskorišćenja od 30% do 40%, što znači da se samo trećina njegovog potencijala konvertuje u korisnu energiju. Neiskorišćeni energetski potencijal od oko 70% se u vidu toplotne energije oslobađa bez iskorišćenja i ima tretman suvišne - otpadne toplote.

Kogeneracija Kliknite na sliku za uvećanje

Kogenerativno postrojenje omogućava da se otpadna toplotna energija (para i topla voda) koja se oslobađa u primarnom procesu generisanja električne energije, hlađenjem motora, ulja za podmazivanje kao i izduvnih gasova, iskoristi za potrebe tehnoloških procesa ili za grejanje prostora, čime se postiže faktor iskorišćenja primarnog goriva preko 85%.

Kogenerativni sistem obično čini kombinacija sledećih postrojenja: gasni motorili gasna turbina sa generatorom, izmenjivači toplote i generator pare. Izbor i kombinacija navedenih delova sistema, njihov broj i dimenzionisanje zavisi od konkretnog projektnog zadatka, tehnološkog procesa i odnosa proizvedene toplotne i električne energije koji treba ostvariti.

Iako IC (Internal Combustion) motori na prvi pogled imaju veoma slične performanse, postoje i značajne razlike. Osnovna se odnosi na električnu efikasnost IC motora. Po pravilu, što je viša električna efikasnost motora, to je niža temperatura izduvnih gasova i manje je raspoloživa toplota za grejanje.

Kogeneracija Kliknite na sliku za uvećanje

CHP postrojenja su našla primenu kako u industriji tako i u objektima. Pogodna su za primenu u sledećim oblastima:

 • Industrija
  • Prehrambena industrija
  • Građevinska industrija
  • Industrija papira
  • Hemijska i farmaceutska
  • Pivare
 • Objekti
  • Bolnice
  • Hoteli i restorani
  • Stambene zgrade
  • Škole
  • Sportski centri

Kao energent, savremena kogenerativna postrojenja obično koriste prirodni gas ili u poslednje vreme biogas, kao tehnološku inovaciju u ovoj oblasti.

Ostale prednosti kogenerativnog postrojenja su pouzdanost u radu i mala potreba za održavanjem, fleksibilnost u pogledu opterećenja, a visok stepen automatizacije pruža povećanu pouzdanost, bezbenost i efikasnost i smanjuje operativne troškove.

Trigeneracija, kombinovana proizvodnja električne, toplotne i rashladne energije je proces u kome se jedan deo toplotne energije iz kogeneracionog postrojenja koristi za hlađenje stambeno-poslovnih objekata ili u tehnološkim procesima . Apsorpcioni čiler se dodaje kogeneracionom postrojenju da bi se dobila ova funkcinalnost. Prednosti trigeneracije su efikasnije korišćenje primarnog goriva, dodatno smanjenje trškova, smanjena potrošnja električne energije za vreme letnjeg pika i smanjena zavisnost od spoljne električne mreže.

Kogeneracija

ESCO doo Beograd pridaje posebnu pažnju pružanju konsulatantskih usluga i investiranju u izgradnju kogeneracionih postrojenja. Izgradnja kogeneracionog postrojenja električne snage 1,4 MW u fabrici prerade mlečnih proizvoda Imlek, odličan je primer uspešne saradnje na ovom polju.