glavna_senka
slika1 slika2 slika3 slika4 slika5 slika6 slika7
senka

ESCO model poslovanja

ESCO (Energy Service Company) predstavlja generičko ime koncepta koji predstavlja novinu na tržištu usluga u oblasti energetike. Naime, ESCO kompanije pored inovativnih projekata za ostvarenje veće energetske efikasnosti i smanjenja potrošnje energije klijentima nude i finansijska rešenja za njihovu realizaciju.

Osnovne karakteristike ESCO koncepta su:

  • davanje integrisanih sve-na-jednom-mestu rešenja
  • povezivanje plaćanja sa izvršenjem projekta

Najatraktivijniji aspekt ESCO modela sa stanovišta klijenta, je činjenica da u toku svih faza projekta sarađuje samo sa jednim preduzećem, a ne sa više različitih subjekata (projektni biroi, distributeri energije, proizvođači opreme, državne i finasijske institucije itd.). Pored toga, ova karateristika "sve-na-jednom-mestu", u velikoj meri smanjuje troškove projekata energetske efikasnosti.

ESCO koncept Kliknite na sliku za uvećanje

Pristup i način poslovanja ESCO kompanije predstavlja inovativni vid menadžmenta u energetici, koji u okviru realizacije projekta energetske efikasnosti nudi klijentima energetske usluge.

Energetska usluga - usluga, tehnologija, upravljački sistem, uredaj ili druga roba primenjenu u bilo kom delu procesa korišcenja energije, koja se pruža na osnovu Ugovora i koja u uobičajenom načinu rada dovodi do proverljivog povećanja energetske efikasnosti, odnosno do uštede energije.

ESCO kompanija profit naplaćuje iz ostvarenih ušteda svojih klijenata, čime preuzima rizik naplate svojih usluga sve do momenta kada prvi rezultati – uštede, ne budu ostvareni i evidentirani. Iznos profita je neposredno vezan za iznos ostvarenih ušteda, u odnosu i procentu koji je definisan unapred sačinjenim Ugovorom sa klijentom.

Ova vrsta ugovaranja, prema rezultatima, odnosno novonastalim performansama u potrošnji energije, poznata je pod nazivom „Performance contracting“ i čini prepoznatljiv sinonim za ESCO poslovanje.

U praksi se „Performance contracting“ ugovori sačinjavaju prema jednom od tri tipična modela i to:

  • “Podela uštede” – ESCO kompanija finansira implementaciju projekta energetske efikasnosti i otplatu sopstvenih ulaganja bazira na 80% generisanih energetskih ušteda. 20% uštede ostaje na raspolaganju klijentu;
  • “Garantovana ušteda” – klijent preuzima obavezu finansiranja implementacije projekta a trošak usluge ESCO kompanije ulazi u trošak projekta i isplaćuje se odmah. Kod ovog tipa ugovaranja kompletna ostvarena ušteda ostaje klijentu;
  • “Chauffage” – tip ugovora pri kome ESCO kompanija preuzima kompletnu odgovornost za snabdevanje klijenta određenim nivoom energetske usluge u jednoj energetskoj celini (npr. snabdevanje proizvodnog procesa tehnološkom parom, grejanje prostora, rasveta itd.). Klijentu se garantuje ušteda u odnosu na postojeće troškove. ESCO u takvom aranžmanu ugovara i naplaćuje svoju naknadu u visini postojećih troškova za energiju minus postotak uštede u opsegu od 5-10%.